"äännesymboliikka" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Murreverbien merkitys ja muoto eteläpohjalaisissa murrekäännöksissä 

   Salo, Maija (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan eteläpohjalaisia murreverbejä murrekäännöksissä. Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on muodon ja merkityksen kannalta tarkastella, millaisia eteläpohjalaisia murreverbejä kolme ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.