Selaus Oppiaineen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Laskentatoimi ja rahoitus

  • Abnormal Long-Term Returns For The European Acquirers 

   Rosenberg, Henri (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis aims to evaluate British and the German acquirer returns since the 80s. This thesis will solely focus on public acquirers and evaluate the success of a takeover by its long term buy and hold abnormal returns. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Academy Awards and Stock Returns 

   Kelahaara, Janne (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study examines the effect the Academy Award nominations and wins have on stock returns of the producing movie studios. The Academy Awards, or the Oscars, is an award ceremony where films and filmmakers are recognized ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Accounting in networks: A case study of utilization of municipal solid waste incineration bottom ash for road construction material 

   Korpela, Sanna (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this master thesis is to research a waste-to-energy plant’s municipal solid waste incineration (MSWI) bottom ash and its’ utilization for a road construction material from the perspective of accounting in ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Active Portfolio Management of the Finnish Pension Companies 

   Jalava, Aleksi (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis examines active portfolio management of the large Finnish pension companies. The aim is to provide evidence that the pension companies’ varying investment strategies and active bets cancel each other, producing ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aineettoman omaisuuden muodostuminen listaamattomissa yrityksissä -toimialakohtainen vertailu 

   Koistinen, Jarkko (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää raportoidun aineettoman omaisuuden muodostumi-seen vaikuttavia tekijöitä ja vaikuttavien tekijöiden välisiä eroja eri toimialoilla. Teo-riaosan jälkeen tutkittiin tilastollisesti, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aineettoman omaisuuden vaikutus yrityksen markkina-arvoon ennen ja jälkeen IFRS-standardien käyttöönoton. Tarkastelu suomalaisista pörssiyrityksistä vuosina 2000-2010 

   Suojanen, Saara (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   IFRS-standardien soveltaminen eurooppalaisiin pörssiyrityksiin tuli voimaan vuonna 2005, ja sen myötä aineettoman omaisuuden ja liikearvon kirjanpidollinen käsittely muuttui merkittävästi. Standardien tavoitteena oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ajoitusteoria ja pääomarakenne 

   Hurri, Tuomas (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa selvitetään, millainen vaikutus markkinaolosuhteilla on yrityksen pääomarakenteen muodostumisessa. Tutkimuksen lähtökohtana toimii pääomarakenteen ajoitusteoria. Tutkielmassa käydään läpi keskeisimmät ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aktiivisten saneerauskeinojen käytön vaikutus yrityssaneerauksessa onnistumiseen 

   Janhunen, Minttu (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityssaneerauslain myötä velallisyritys saa mahdollisuuden konkurssin torjumiseen silloin, kun yritys maksuvaikeuksistaan huolimatta on elinkelpoinen. Saneerauslainsäädäntö tarjoaa elinkelpoisille velallisyrityksille ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • An examination of the Halloween effect in the Finnish stock market 

   Väänänen, Olli (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study focuses on a seasonal anomaly called the Halloween effect. The anomaly is based on empirical observations that for some reason, stock returns tend to be significantly higher during winter than summer. The summer ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Analysts` Forecast Optimism. Evidence from Finnish Stock Markets. 

   Sippola, Kaisa (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of the study is to examine reasons behind analysts` EPS –forecast optimism in the Finnish stock markets in years 2006–2012. The empirical findings show that analysts are prone to conduct too optimistic forecasts ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Analyytikoiden EPS-ennusteiden tarkkuus ja niiden vertailu yritysjohdon ennusteisiin 

   Järvinen, Katri (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhä useammat sijoitusanalyytikot tekevät ennusteita pörssiyritysten taloudellisten tulosten osalta. Myös yritysjohto julkaisee ennusteita ja näkemyksiään yrityksen kehityksestä. Tutkielmassa on tarkoitus selvittää, tekevätkö ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ANALYYTIKOIDEN OSAKESUOSITUSTEN VAIKUTUKSET OSAKKEIDEN TUOTTOIHIN SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA 2000–2009 

   Peltoniemi, Lauri (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Analyytikoiden antamien osakesuositusten vaikutukset osakkeiden tuottoihin ovat ilmiönä anomalia eli säännönmukainen poikkeama sekä tehokkaiden markkinoiden hypoteesista että CAP-mallin oletuksista. Analyytikoiden antamien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Analyytikoiden osinkoennusteiden tarkkuus Helsingin pörssiyhtiöistä vuosina 2001–2013 

   Pajula, Kari (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Analyytikoiden laatimia ennusteita hyödynnetään laajalti osakkeiden myynti- ja ostopäätösten tukena. Ennusteet ovat analyytikoiden odotuksia yrityksen tulevaisuudesta. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, kykenevätkö ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Analyytikoiden tulosodotukset, P/B-luku ja markkina-arvo osakkeen tuoton selittäjinä 

   Purola, Lauri (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli tutkia yrityksen P/B-luvun ja markkina-arvon suuruuden perusteella muodostettujen sijoitusstrategioiden mahdollisia tuottoeroja sijoittajapsykologian näkökulmasta. Matalaan tai korkeaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Analyyttisten toimenpiteiden käyttö ja merkitys tilintarkastuksessa Suomessa 

   Välimäki, Heidi (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   2000-luvulla esiin tulleet kirjanpitoskandaalit ja toisaalta kiristynyt kilpailu alalla ovat luoneet tarvetta uudelleen arvioida tilintarkastuksen tehokkuutta, laatua ja menetelmiä. Tutkielman aiheena on tutkia yhden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Anomaliastrategioiden reaaliaikainen kannattavuus Suomen osakemarkkinoilla vuosina 1991-2010 

   Lähteenmäki, Mikko (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Historiallisesti arvopaperien hinnoitteluanomaliat ovat havaittu jälkikäteen tietyllä aikavälillä vallitsevana ilmiönä, mutta se ei tarkoita sitä, että anomalia vallitsisi vielä julkistuksen jälkeen, tai että aikavälillä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Anticipating a Stock Market Crash - Evidence from the S&P 500 

   Rintala, Panu (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   The main objective of this study is to find out if it is possible to create a simple model that anticipates the upcoming large-scale negative movements in the stock market values, i.e. the stock market crashes. The study ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Applying the Balanced Scorecard in Small and Medium-Sized Enterprises - A Survey Study 

   Riipinen, Maunu (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis examines the implementation of the Balanced Scorecard and similar integrated performance measurement frameworks in small and medium-sized enterprises. Results of previous related studies were covered and an ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvonmääritys reaalioptioteoriaan perustuen - Empiirinen analyysi vuosilta 1997–2008 

   Leppänen, Laura (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Reaalioptiolähestymistapa soveltaa rahoitusoptioteoriaa reaali-investointeihin, kuten investoinnin hylkäämiseen tai kasvumahdollisuuksiin. Yrityksellä voi olla mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta, hyödyntää investointi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvosijoittaminen Suomen osakemarkkinoilla – konkurssiriski osana arvostrategiaa 

   Vehmer, Siiri (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Arvosijoittaminen on mahdollisesti yksi tunnetuimmista sijoitusstrategioista, jonka on ympäri maailmaa todettu johtavan ylisuuriin tuottoihin tehokkaiden markkinoiden hypoteesin vastaisesti. Vaikka arvopreemion esiintymisestä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.