Selaus Oppiaineen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Kansantaloustiede

  • A COMPARATIVE HAPPINESS AND UTILITY ANALYSIS BETWEEN MORTGAGE FINANCED OWNER-OCCUPATION AND RENTING 

   Osala, Alexandra (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yesterday’s struggle to survive has transformed into a struggle towards happiness and utility. As many seem to believe that mortgage financed owner-occupation is the key to happiness it is important to study how a ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asuntomarkkinat Euroopan integraatiossa 

   Salmi, Maria (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asuminen on jokaiselle välttämätöntä ja asuntomarkkinoiden kehitystä seurataan suurella mielenkiinnolla ajasta ja paikasta riippumatta. Kalleina ja pitkäaikaisina hankintoina asuntojen hintoihin vaikuttavat tapahtumat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Basel II -vakavaraisuusuudistus ja Sampo Pankin luottoriskien hallinta 

   Juutinen, Tuuli (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Basel II -vakavaraisuusuudistusta on valmisteltu Baselin pankkivalvontakomiteassa ja Euroopan unionissa jo vuodesta 1998 lähtien. Uudistus muuttaa pankkien ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussääntelyä ja valvontaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • BRÄNDIYHTIÖIDEN OSAKETUOTOT FINANSSIKRIISISSÄ 2007–2010 

   Ahonen, Veli-Matti (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viime vuosina maailmantaloutta ravistellut finanssikriisi ja sen jälkiseuraukset ovat tehneet sijoitusympäristöstä haasteellisen. Osakemarkkinoiden heilunta ja jyrkät korjausliikkeet ovat asettaneet pitkän aikavälin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Budjettivajeen ja vaihtotaseen vajeen yhteys Suomessa 

   Moberg, Hannu (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Budjettivajeen ja vaihtotaseen vajeen välisestä suhteesta nousee esiin neljä testattavaa hypoteesia. Perinteinen näkemys on, että budjettivaje johtaa vaihtotaseen vajeeseen joko valuuttakurssin vahvistumisen tai korkeampien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Coping with the Dutch Disease - The Case of Norway 

   Ehrs, Mikael (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Norway is a net exporter of oil and natural gas, the third most important petroleum exporting country in the world. The sales create considerable resource revenue for the Norwegian State, amounting to hundreds of billion ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Dynamic linkages between EU bond markets 

   González Correia, Mariana (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   The literature on dynamic linkages between the financial markets is mostly concentrated in the equity markets rather than the bond markets. Thus, the purpose of this thesis is to examine the dynamic linkages between the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Education Human Capital and Economic Growth: A Study with Finnish Linked Employer-Employee Data 

   Lintamo, Mikko (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   This Thesis studies the implications of education human capital and especially the relation between education and economic growth using a linked employer-employee data from 1995 to 2006. The main objective of the study is ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effects of Macroeconomic News Announcements on Finnish Sector Index Returns 

   Tuomaala, Maunu (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Stock markets are widely recognized as a leading indicator for economic growth and business cycles and therefore they reflect almost instantly the current state of the economy. Obviously the news considering macroeconomic ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Efficiency of the stock exchanges and merging markets: The liquidity study of the Helsinki Stock Exchange in 1999-2004 

   Kolula, Susanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   European stock exchanges have historically been local monopolies and thought as public entities. However, quite recently, the stock exchanges have also been thought as operative firms. Following this point of view, more ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Epäsymmetrinen informaatio pankkitoiminnassa - Tarkastelussa sijoitusneuvontapalvelut 

   Sivula, Tuija (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien välinen kilpailu on viime vuosina lisääntynyt ja tämän seurauksena pankkien toiminta on muuttunut yhä myynnillisemmäksi. Pankkitoimihenkilöitä koulutetaan myymään paremmin ja hyvin usein asiakkaatkin ovat asiasta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • GLOBAL MARKET ANALYSIS FROM PRODUCT MANAGEMENT POINT OF VIEW 

   Hakula, Jaakko (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   The main purpose for this study was to find out growth possibilities and economic possibilities for the jib- product in India, China and USA from the Konecranes company point of view. The economy and the business in general ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Indeksisijoitusten kansainvälinen hajauttaminen globalisoituvassa taloudessa 

   Panula, Eero (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kansainvälinen hajauttaminen on yksi tapa pienentää sijoituksiin sisältyvää riskiä. Sijoitusten kansainvälistä hajauttamista on tutkittu kauan ja se on jatkuvasti ajankohtainen tutkimuksen aihe. Useissa tutkimuksissa on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kiinteistöjen arvopaperistaminen. REIT-mallin arviointi ja soveltuvuus Suomen kiinteistömarkkinoille 

   Ihalainen, Heidi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kiinteistöt ovat mielenkiintoinen sijoituskohde. Ne kulkevat hieman eri sykleissä muun kansantalouden kanssa ja ovat siksi hyvä hajautuskohde. Nykyisellään kiinteistösijoitusmarkkinamme eivät tarjoa kansainvälisesti ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Korkoero talouskasvun ennustajana – vertailu 18 maan välillä 

   Kruus, Heikki (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Talouskasvun ennusteista on hyötyä monissa eri päätöksentekotilanteissa. Odotetun talouskasvun pohjalta tehdään esimerkiksi finanssi- ja rahapolitiikan päätöksiä. Tällaisten päätösten tekeminen edellyttää kuitenkin, että ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Korkojen aikarakenne tulevan inflaation indikaattorina - testaus ja ennustaminen suomalaisella aineistolla vuosilta 1993-2007 

   Anttola, Tommi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa selvitetään sekä teoreettisesti että empiirisesti korkojen aikarakenteen ja inflaation välistä yhteyttä. Tieto korkojen aikarakenteen inflaation ennustuskyvystä on tärkeää esimerkiksi siksi, että ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Makrotalousuutisten vaikutus euro-dollari valuuttakurssiin ennen finanssikriisiä ja sen aikana 

   Kannisto, Aleksi (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Valuuttakurssien ennustaminen on aina kiehtonut taloustieteilijöitä, mutta silti viimeisien vuosikymmenienkään aikana tutkimusalalla ei ole tehty merkittävää läpimurtoa. Perinteiset makrotalouden fundamentteihin perustuvat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muuttoliike talouskehityksen eri vaiheissa. Suomi ja Saksa 1985 - 2010. 

   Malinen, Juha (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maahanmuuton ja talouskasvun välisen yhteyden tutkiminen on yhä ajankohtaisempaa globalisoituvassa maailmassa. Tämä on yksi peruslähtökohdista pro gradu–tutkielman aiheen valitsemiselle. Tutkimusmaina ovat Suomi ja Saksa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Onnistunut työllisyyspolitiikka 

   Isoketo, Tiina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työttömyys lähti nousuun Euroopassa 1970-luvulla. 1980-luvulle tultaessa Iso-Britannian ja Tanskan työttömyysasteet olivat yli kymmenen prosenttia, Irlannin työttömyysasteen lähennellessä 20 prosenttia. 2000-luvun puolelle ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Pakettiautojen ensirekisteröintimäärät. Mallintaminen suhdanneherkän tuotteen näkökulmasta. 

   Uusimäki, Antti (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pakettiauto on suhdanneherkkä kestokulutushyödyke, jonka kysyntään vaikuttavat makrotaloudelliset muuttujat. Tässä tutkielmassa keskitytään mallintamaan pakettiautojen ensirekisteröintimäärien käyttäytymistä Suomessa. Tällä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.