Selaus Oppiaineen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Johtaminen ja organisaatiot

  • A Review of Talent Management in Finnis SMEs 

   Aro, Mikko (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The attraction, development, and management of talents are among the most important centerpieces in organizations today. As a whole, talented employees are more often than not recognized as strategic assets as people are ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • A STUDY ON MATCH AND MISS-MATCH OF SKILLS TO EXPLORE THE EXISTING GAPS BETWEEN BUSINESS SCHOOLS AND BUSINESS COMMUNITY 

   Acharya, Shekhar (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perpetually, business schools are considered to be the suppliers of skills demanded by business community. They, apparently, claim to be the one contributing to the progress of modern business community. Nevertheless, this ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Administrative perspective on the forms of internal mobility, Case: Outokumpu Technology 

   Syrjäkari, Salla (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Academic research on employee mobility concentrates strongly on expatriate assignments. However, when business becomes more global, mobility increases and new forms of employee mobility appear. Today, companies send assignees ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aineettoman pääoman mittarit innovaatioprosessissa 

   Heinilä, Antti (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä pro gradu -tutkimus pyrkii kirjallisuuden sekä toimeksiantajaorganisaation kanssa käydyn kehittelyn avulla selventämään porttimallisen innovaatioprosessin eri vaiheissa esiintyvien menestystekijöiden mahdollisimman ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alaisten esimieheensä kohdistamat odotukset 

   Bodbacka, Paula Ilona (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Johtajia ja johtajuutta on leadership -tutkimuksen parissa käsitelty paljon, alaisten jäädessä sivurooliin. Tutkimuksessa esimiehen ja alaisen välistä vuorovaikutussuhdetta (LMX) tutkittiin alaisen näkökulmasta. Lisäksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aligning purchasing portfolio strategies with customer-supplier relationships 

   Kurki, Tero (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   The use of purchasing portfolios in strategic purchasing has been discussed largely since the introduction of the first model by Kraljic in 1983. Some studies suggest it to be the most used analysis tool in the purchasing ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ALIGNMENT OF COMPANY’S CORE CAPABILITIES AND STRATEGIC RECRUITMENT 

   Halonen, Hanna (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Hiring the best talents in the software industry is challenging, yet vital for a company’s success. Companies need to be sure that their employees are building and developing their business in order to grow in the markets. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • An Examination of the use of Data and Analytics in Talent Management in MNCs 

   Hietanen, Niina (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Talent management has for many years received considerable attention in human resource management (Alziari 2017). The role of analytics is also becoming more important in decision making and performance in many organizations ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • AN EXPLORATORY OF CUSTOMER INTELLIGENCE PROCESS IN MULTINATIONAL ENTERPRISE CASE STUDIES 

   Vo, Minh-Ngoc Thi Minh-Ngoc (01.11.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Although customer intelligence (CI) has been greatly explored in multiple angles, the topics were mainly concerned with its associated benefits with market performance. CI practices are primarily studied from firms with ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • ANALYSING THE SUBGROUP STRUCTURES IN AN INTERNATIONAL VIRTUAL TEAM 

   Myllylä, Teemu (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Due to the globalization multinational companies (MNCs) are forming their operations to match the global markets. This means that more teams are starting to use virtual team structures to ensure that they have the right ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Analysis of Strategic Tools Applications in Indian Service organisations 

   Mahesh, Ponnam (06.08.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   The objective of the study was to analyze service organizations’ performance in India upon application of strategic tools. The strategic tools help organizations in strategy development, decision making and implementation. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arabialaisen kulttuurin erityispiirteet ja sopeutumisvalmennuksen merkitys arabialaiseen työkulttuuriin suuntautuvissa ulkomaankomennuksissa. Tutkimus Suomen ABB Oy:n ekspatriaateista Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. 

   Prusti, Minna (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mitkä ovat arabialaisen kulttuurin erityispiirteet suomalaisten ekspatriaattien näkökulmasta sekä, miten ekspatriaatit kokevat työskentelyn arabialaisessa kulttuurissa. Lisäksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvojen ja sitoutumisen yhteys; esimerkkimaana Japani 

   Vehkaperä, Outi (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Japanilaisille organisaatiolle ovat pitkään olleet tyypillisiä elinikäinen työllistäminen sekä ikään perustuvat palkkajärjestelmät. Työväestön ikääntyminen, kansainvälisen kilpailun koveneminen sekä hidas tai jopa negatiivinen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvontuotto toimittajaverkostossa. Case ABB Pienjännitekojeet 

   Savonen, Kuisma (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ABB Oy:n Pienjännitekojeet-liiketoimintayksikön toimittajaverkostoa ja sen arvontuoton mekanismeja. Tutkimus on suoritettu osana ABB Pienjännitekojeiden toimitusvarmuuden kehittämisprojektia, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvot organisaatiossa ja niiden käyttö johtamisessa. Case Nordea Pankki Suomi Oyj HCC Vaasa 

   Pitkänen, Mikaela (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muuttuva maailma ja kiristyvä kilpailu markkinoilla vaativat yrityksiltä koko ajan enemmän. Organisaation arvot ja niiden käyttö johtamisessa auttaa valmistumaan ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Arvot ohjaavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakasarvoa luova HRM pk-yrityksissä 

   Peltokangas, Tytti (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pienten ja keskisuurten yritysten, eli niin kutsuttujen pk-yritysten yhteiskunnallinen tärkeys korostuu jatkuvasti, sillä erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina niiden rooli työllistäjänä on merkittävä. Kilpailuedun ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ASIAKASPALVELUORGANISAATION TYÖNTEKIJÖIDEN ORGANISAATIOSITOUTUMINEN JA TYÖTYYTYVÄISYYS 

   Suominen, Sami (23.03.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielman tavoitteena on selvittää tutkimuksen kohteena olevan yrityksen asiakaspalveluorganisaation työntekijöiden organisaatiositoutumisen ja työtyyväisyyden taso sekä avata tekijöitä, joilla niitä voitaisiin tässä ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakassuhdejohtaminen: Asiakassuhteiden analysointi ja kehittäminen Case SOP-Metal Oy 

   Auronen, Teemu (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimus käsittelee asiakassuhteiden analysointia, kehittämistä ja johtamista. Sen tarkoituksena on analysoida ja tutkia tapaustutkimuksen avulla SOP-Metal Oy:n neljää asiakassuhdetta. Tutkimuksen teoreettinen osuus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu palveluyrityksen kriittisenä menestystekijänä 

   Mars, Hannu (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa näkemystä palvelujen rakenteesta, laadun määrittämisestä, tunnistamisesta ja mittaamisesta sekä näiden tekijöiden vaikutuksesta asiakastyytyväisyyteen ja yrityksen liiketoiminnan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen yritysten välisillä markkinoilla 

   Kivikanto, Tiina (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa asiakkaan kokemasta arvosta yritysmarkkinoilla. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten asiakkaan kokema arvo muodostuu yritysmarkkinoilla? Mitä on asiakkaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.