Selaus Oppiaineen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Energiatekniikka

  • Alarm based root cause diagnostics 

   Koivumäki, Edward (2015)
   Diplomityö
   The increasing requirements regarding reduced emissions and improved engine efficiency contribute in more complex engine systems. To date, the engine troubleshooting has been done mostly manually and is a difficult and ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ASSESSING THE POTENTIAL OF ROBOTIC PROCESS AUTOMATION IN SUPPLY MANAGEMENT 

   Kaunisto, Anna-Leena (2018)
   Diplomityö
   This thesis investigated the potential of Robotic Process Automation (RPA) at Wärtsilä Supply Management. The purpose of the study was to identify suitable processes for RPA and execute Proof of Concept (PoC) automations ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Biokaasun epäpuhtauksien poisto kiinteäoksidipolttokennon vaatimalle tasolle 

   Nisula, Matti (2012)
   Diplomityö
   Biokaasun käyttö energiantuotannossa on kasvamassa maailmanlaajuisesti sen saatavuuden ja ilmastoneutraalin hiilidioksidipäästömäärän johdosta. Biokaa-sua muodostuu jatkuvasti hapettomissa olosuhteissa orgaanisen aineksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • CFD-Based Design Exploration of a Battery Thermal Management System Aided by Data-Driven Optimization Methods 

   Uimonen, Timo (03.02.2021)
   Diplomityö
   A growing interest in battery-driven electric mobility has increased the demand for new design tools in the development of lithium-ion battery packs. Ensuring good battery thermal management, in particular, is vital for ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Cybersecurity of MicroSCADA Pro for Power Stations 

   Mämmi, Joona (2019)
   Diplomityö
   The main goal of this thesis is to examine different cybersecurity features of ABB’s product family called MicroSCADA Pro validation of cybersecurity standards. MicroSCADA Pro products are used in applications for automation ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Cylinder balancing based on torsional vibration 

   Carlson, John (2014)
   Diplomityö
   In this thesis, an implementation is presented for a cylinder balancing algorithm that is based on torsional vibration measurement of the crankshaft. This algorithm has been originally presented by Fredrik Östman in his ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Determination method for compression end conditions in homogeneous charge compression ignition engine 

   Kontola, Jaakko (2018)
   Diplomityö
   With a homogeneous charge compression ignition (HCCI) combustion it is possible to achieve high thermal efficiency and reduced nitrogen oxide (NOX) and particulate matter (PM) emissions. The challenge in HCCI testing is ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Development of process and function descriptions 

   Helander, Heikki Jonathan (09.11.2023)
   Diplomityö
   The increased complexity of modern power plants affects the complexity and requirements of the supporting documents used to design, engineer, operate and maintain power plants. Contin-uous improvement is needed for process ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Dieselruiskun voiman mittauslaitteisto 

   Salminen, Mikko (2019)
   Diplomityö
   TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena oli suunnitella yhteispainejärjestelmän mittauspenkin toteutus. Yhteispainejärjestelmää käytetään dieselmoottoreissa. Ensimmäisessä vaiheessa halutaan mitata dieselruiskun aiheuttama voima ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Dimensioning of Auxiliaries for a Single-Cylinder Research Engine 

   Strang, Anna-Stina (2018)
   Diplomityö
   The most important part of Wärtsilä’s internal combustion engine research is engine testing. While conventional multi-cylinder engine testing provides comprehensive engine research, single-cylinder engine testing enables ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effect of Turbocharger Upgrade on the Energy Economy of a Medium Speed Engine 

   Istolahti, Miia (2019)
   Diplomityö
   Engine lifecycle can be supported by offering regular overhaul service or by upgrading parts to new versions. Part upgrade can aim e.g. to better engine energy efficiency and lower emissions. Background of an upgrade is ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Emergency power supply monitoring and testing embedded in transfer switches 

   Kukkurainen, Martti (2017)
   Diplomityö
   In this thesis, the key components of the emergency power supply system (EPSS) and the extended scope of critical power standards are reviewed and discussed by strongly emphasizing the facility manager’s perspective, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Energiankierrätys ja -varastointi : Case: Vähittäiskaupan energiajärjestelmä 

   Kultti, Juuso (25.03.2024)
   Diplomityö
   Tämän diplomityön tarkoituksena on perehtyä lämpöenergian varastointimenetelmiin sekä energiankierrätysjärjestelmiin, joita voidaan hyödyntää osana energiatehokkuuden parantamista erityisesti ikääntyneissä rakennuksissa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Energiankäytön optimointi ABB oy:n Protection & Connection -yksikössä 

   Nissinen, Reko (2016)
   Diplomityö
   ABB-yhtymä on asettanut yksiköilleen energiansäästötavoitteen vuodelle 2020. Liikevaihtoon suhteutetun energian kokonaiskulutuksen vähennystavoite on 20 % vuoden 2013 tasosta. Työssä tarkastellaan Protection & Connectionin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ERF-standardin vaikutukset konesalirakentamiseen Suomessa 

   Lahdensuo, Mikko (2019)
   Diplomityö
   Konesalien määrä on kasvanut kansainvälisesti viimevuosina huomattavasti. Syynä tähän kasvuun on datan kasvanut määrä, internetin käyttö ja suosiota kasvattaneet pilvipalvelut. IT-palveluiden jatkuva kasvu lisää energian ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Feasibility of hydrogen as fuel in medium speed engines 

   Pikka, Jarmo (2013)
   Diplomityö
   This Master’s Thesis consists of a study on hydrogen energy and its possible implementation in medium speed gas engines. The investigation is based on the recent knowledge on hydrogen as an energy carrier. Hydrogen economy, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Huippuvoimalan käyttöprofiilin vaikutus moottorin suunnitteluun 

   Sepänmaa, Mikko (2015)
   Diplomityö
   Diplomityön tavoitteena oli selvittää moottoriin kohdistuvia vaikutuksia, kun operoidaan huippuvoima- tai verkon tasapainotusmarkkinoilla. Vaikutuksia tutkittiin suunnittelun, rakenteiden ja huollon näkökulmasta. Tällaiselle ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hybrid Scrubber Test Plan 

   Lassila, Henri (2012)
   Diplomityö
   During recent years, increasing attention has been directed towards ship emissions and their reduction. The United Nations specialized agency, IMO, is in charge of creating and setting regulations for ship emissions. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • HYBRIDILÄMMITYSJÄRJESTELMÄN OPTIMOINTI SUURISSA KIINTEISTÖISSÄ KAUKO- JA MAALÄMMÖLLÄ 

   Tammi, Juhani (2019)
   Diplomityö
   Euroopassa rakennusten lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen kuluu kolmasosa koko energiantuotannosta. Energiatehokkuutta voidaan parantaa tehostamalla rakennusten eristystasoa ja käyttämällä aiempaa energiatehokkaampia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Integration of simulation tools for the development of a pressure gain gas turbine 

   Järvelä, Heino (2019)
   Diplomityö
   This master’s thesis was part of novel pulse gas turbine developing project. The operating principle of the company's pulse gas turbine differs from the ordinary gas turbine due to the intermittently operating combustion ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.