Selaus Oppiaineen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Automaatiotekniikka

  • Design of Test System for Generation of Harmonic Sinusoids 

   Södergård, Tomas (2012)
   Diplomityö
   An essential component in monitoring of power systems is the protection relay. Since modern protection relays contain several advanced measuring functions test equipment for testing these internal functions is crucial both ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ENERGY MONITORING AND MANAGEMENT SYSTEM FOR OFF-GRID APPLICATION 

   Ghimire, Bhimsen (2017)
   Diplomityö
   The thesis was focused on off-grid energy production and consumption system. Meteoriihi Exhibition is off-grid system, including several renewable energy sources like solar, wind and diesel or biofuel generator. The ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • IMPLEMENTATION OF THE METER-BUS PROTOCOL FOR MEDIUM AND LOW VOLTAGE INDUSTRIAL MEASURING AND MONITORING UNITS 

   Villavicencio Chávez, Franz Josef (2012)
   Diplomityö
   The main objective of this thesis work covers the design and implementation stages of the Meter-Bus (M-Bus) protocol having as target devices the VAMP96 medium and low voltage industrial measuring and monitoring units ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • KODIN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ 

   Laakso, Henri (2009)
   Diplomityö
   Kodin ohjaus- ja valvontajärjestelmät ovat yleistyneet viime aikoina uusissa rakennuksissa, mutta vanhoihin rakennuksiin järjestelmän asennus on yleensä hankalaa ja vaatii paljon muutostöitä. Kaupalliset ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kovametallipyörösahan sahausprosessin mittaus ja optimointi 

   Pekkanen, Mika (2009)
   Diplomityö
   Nopeus, tehokkuus, leikkuujälki sekä materiaalisäästöt ovat muuttujia, jotka luovat paineita sahakoneiden valmistajille valmistaa yhä parempia sahakoneita kustannuksien kuitenkin pysyessä mahdollisimman alhaisina. Terien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nelitahtimoottorien kaasukonversioprojektien kehittäminen LEAN menetelmällä 

   Rantatalo, Kai (2015)
   Diplomityö
   Wärtsilän huollon projektit osasto on toteuttanut kaasukonversioprojekteja 10 vuotta 4-tahtimoottori-installaatioille vaihtelevalla menestyksellä, kun mittareina käytetään toimitusaikaa, budjettia ja asiakastyytyväisyyttä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • OPTIMIZING A POWER PLANT LAYOUT BY INTEGRATING THE LAYOUT EVALUATION TOOL INTO THE AUTOCAD 

   Hautala, Hannes (2017)
   Diplomityö
   The first main objective of this thesis is to explore if layouts can be cost optimized by utilizing the Citec internal cost estimation tool, namely Layout Evaluation Tool (LET-tool), as part of the layout designing process. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Puristimen voimanmittauksen mallinnus elementtimenetelmällä 

   Kleimola, Pasi (2011)
   Diplomityö
   Puristusten laadunvalvonnalla voidaan varmistaa, että puristusprosessin vaiheet sujuvat suunnitellulla tavalla. Puristusprosessia voidaan leukojen asematiedon lisäksi seurata muun muassa puristuspaineen ja -voiman ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Selvitys särötarkastuksen automatisoinnista magneettijauhemenetelmällä 

   Kaunonen, Kari (2011)
   Diplomityö
   Tässä työssä selvitetään, miten magneettijauhemenetelmällä suoritettava männäntappien särötarkastus voidaan automatisoida konenäöllä. Automatisointia motivoi inhimillisistä tekijöistä johtuvien virheiden vähentyminen ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähkömoottorin osavarianttien määrän Pareto-optimointi geneettisellä algoritmilla 

   Jukkanen, Mikko (2009)
   Diplomityö
   Tämän työn tarkoituksena on selvittää ja tutkia geneettisen algoritmin soveltuvuutta sähkömoottorin osan varianttimäärän optimointiin modulaarisen tuoterakenteen saavuttamiseksi. Tehtävä on monitavoitteinen. Toisaalta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAAJUUSMUUTTAJAN HYÖTYSUHTEEN KALORIMETRINEN MITTAUS 

   Keski-Kujala, Tommi (2013)
   Diplomityö
   Energiatehokkuuden parantuessa perinteisen tuloteho–lähtöteho-mittausmenetelmän tarkkuus ei enää riitä häviötehon ja hyötysuhteen luotettavaan mittaamiseen, vaan tilalle tarvitaan vaihtoehtoinen, luotettavampi menetelmä. Tässä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAAJUUSMUUTTAJAN SOVELLUSFUNKTIOIDEN JA TOIMILOHKOJEN TESTAUSYMPÄRISTÖ 

   Kangas, Kai (2010)
   Diplomityö
   Vacon taajuusmuuttajat sisältävät IEC61131-3 standardiin [4] perustuvan ohjelmoin-tiympäristön. IEC61131-3 standardiin perustuva ohjelmointi voidaan toteuttaa viidellä eri ohjelmointikielellä: Ladder Diagram (LD), Function ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Usability Development for a Marine SO2 Scrubber 

   Westman, Daniel (2013)
   Diplomityö
   This thesis has been a study of usability practices and HMI design made for the Ecotech department at Wärtsilä Finland Oy. The reasons for focusing on these have been clarified after which the most important literature on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VALOKAARISUOJAN KEHITTÄMINEN FPGA-TEKNIIKALLA 

   Harju, Toni (2010)
   Diplomityö
   Diplomityön tavoitteena oli kehittää Vamp Oy:n valmistamiin VAMP 50 -sarjan suojareleisiin laajennuskortti, jonka avulla valokaarisuojaus saataisiin toteutettua suojareleellä huomattavasti aiempaa nopeammin. Samalla uuden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vastarinnankytketyn kytkinparin käyttäminen verkkovaihtosuuntaajassa 

   Korri, Petri (2012)
   Diplomityö
   Verkkovaihtosuuntaajassa käytetään tyypillisesti vaihekohtaisten jänniteohjeiden muodostamiseen vastarinnankytkettyä IGBT:n ja nolladiodin yhdistelmää. Kytkinparien avulla jänniteohje kytketään halutun ohjauskuvion ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Virtuaalitestausympäristö automaation ohjausohjelmistoille 

   Ristimäki, Niko (2011)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä perehdytään automaatiojärjestelmän kehitysprojektin ongelmakohtiin ohjausjärjestelmän ohjelmoinnin näkökulmasta. Lisäksi työssä tutustutaan ohjelmistotuotannon periaatteisiin ja vaihejakomalleihin, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Välilevyjen tunnistaminen magneettikuvista 

   Virtanen, Simo (2019)
   Diplomityö
   Ikääntyessä ihmisen välilevyt kuluvat, ja niihin muodostuu usein myös pullistumia nestekudoksen vähentymisen myötä. Näiden analysointi on tyypillisesti ollut silmämääräistä työtä ja lähinnä lääkärin ammattitaidon varassa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.