Selaus Yksikön / Tiedekunnan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö

  • 6S IMPLEMENTATION, DEVELOPMENT AND MEASUREMENT IN PROCESS INDUSTRY 

   Mattila, Lotta (17.12.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   The study is made to a company operating in the field of consumer goods. The target areas are in the company´s factory in process industry. The company have been working with lean with the focus on 6S. The 6S process made ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • A NEW VARIABLE SPEED DRIVE INSULATION SYSTEM DESIGN FOR H-CLASS LOW VOLTAGE MOTORS 

   Tuomaala, Niklas (2018)
   Diplomityö
   Kilpailun kasvaessa sähkömoottorien valmistuksessa käytettävät komponentit ja työ on optimoitava. Tässä työssä kehitetään uutta eristysrakennetta H-luokan sähkömoottorille, jota käytetään 690 V taajuusmuuttajakäytössä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • An operating model for the accounting information system implementation 

   Hietala, Jukka (04.11.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Accounting information systems produce vital data to organizations and work as a core part of organizations’ decision making. Furthermore, digitalized accounting has increased efficiency of corporations by 30%. Many ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ANALYSIS OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES OF PH.D. STUDENTS OF UNIVERSITY OF VAASA 

   Sahin, Bulent (31.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Entrepreneurship is on the rise throughout the world. Countries that are progressive perceive entrepreneurship as a vital part for their future development and economic competitiveness. PhD students possess values not ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • Arvoketjun kehittäminen big dataa hyödyntämällä ilman yksityisyyden vaarantamista 

   Poikolainen, Otto (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus käsittelee big datan analytiikkaa, jolla pyritään tehostamaan yrityksen arvoketjua. Rajaus tutkimukselle muodostuu yksilön yksityisyydensuojasta. Aihepiiri tutkimukselle on merkittävä ja tärkeä, koska data on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ARVON YHTEISLUONTI- JA YHTEISTUHONTAKÄYTÄNTEET SISÄISESSÄ ORGANISAATIOVIESTINNÄSSÄ 

   Kohonen, Tina (20.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Viestinnän alalla arvon yhteisluonti on yhä enemmän käsitelty aihe, josta ei vielä löydy kovinkaan paljon aiempaa kirjallisuutta. Nopea teknologian kehitys ja sen myötä kasvanut digitalisaatio on mahdollistanut tehokkaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ARVONLUONTI KAUPUNGIN JA SIDOSRYHMIEN VÄLILLÄ ÄLYKKÄÄN KAUPUNGIN INNOVAATIOEKOSYSTEEMISSÄ 

   Mäkipää, Pekka (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työ tutkii niitä arvonluonnin keinoja, joita Tampereen kaupunki voi soveltaa, parantaakseen toiminnan laatua ja houkuttelevuutta sidosryhmätoiminnassa Smart Tampere ekosysteemissä. Tavoitteena tunnistaa niitä asioita joihin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ASSESSING THE POTENTIAL OF ROBOTIC PROCESS AUTOMATION IN SUPPLY MANAGEMENT 

   Kaunisto, Anna-Leena (2018)
   Diplomityö
   This thesis investigated the potential of Robotic Process Automation (RPA) at Wärtsilä Supply Management. The purpose of the study was to identify suitable processes for RPA and execute Proof of Concept (PoC) automations ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Benchmark-arvioinnin hyödyntäminen ruokaverkkokaupan käytettävyyden kehittämisessä 

   Hintsala, Joonas (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Verkkoliiketoiminta on jatkuvasti kasvava liiketoiminnan muoto. Suuresta potentiaalista huolimatta sen osuus ruokaa ja muita päivittäistavaroita myyvien yritysten kokonaisliiketoiminnasta tulee olemaan vielä pitkään ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Business analyst’s process in developing user interface in the banking sector : Case study 

   Hämäläinen, Meiju (27.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Skilled and educated business analysts with knowledge from both sides business and information technology are in need. It is critical when designing a usable user interface in the banking sector to overcome the multipart ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Business Excellence Through Strategy : A model for the Startups 

   Tarsaranta, Niklas (12.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   This study was designed to investigate management methods and actions in startups. Startups do not have it easy as their failure rate is around 90%. There are several identified business-related issues that influence in ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Complex delivery project performance improvement by standardized schedule development and scheduling system establishment 

   Hällilä, Johanna (31.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Multinational companies involved in project businesses often struggle with the delivery of large complex projects. Strong competition among those companies demands shorter delivery times and higher project performances. ...
  • Control Design of Chemical Processes with Raspberry Pi 

   Mirza, Abu Saeed (2018)
   Diplomityö
   This thesis covers the research of design and implementation of a digital control for a chemical process used in an apparatus for dealcoholization of wine. The machine in question is designed to reduce the alcohol content ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Corporate Strategies in Nordic Industrial Companies 

   Lyyski, Hermanni (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nowadays there is not a single CEO leading a large company without having a strategy in place. Strategy sets the direction for a company and forces firms to make trade-offs between different priorities. In general, strategy ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Cost-benefit analysis of item-level RFID in unmanned retail environment, Case study – Convenience goods smart cabinet 

   Suominen, Miika (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   The objective of this thesis is to research the benefits of radio frequency identification (RFID) by conducting a cost-benefit analysis for unmanned convenience goods RFID cabinet. RFID is a technology for automatic ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • CPQ-ohjelmistotuotteeseen liittyvien asiantuntijapalveluiden tuotemallirakenteen ja palvelukuvausten kehittäminen 

   Pihlajamäki, Jyri (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimus on tehty toimeksiantona ohjelmistoyritys Wapice Oy:lle. Tutkielmassa keskitytään kehittämään myynnin työkaluja Summium CPQ-järjestelmän käyttöönotto projektiin liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoamista ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Cybersecurity of MicroSCADA Pro for Power Stations 

   Mämmi, Joona (2019)
   Diplomityö
   The main goal of this thesis is to examine different cybersecurity features of ABB’s product family called MicroSCADA Pro validation of cybersecurity standards. MicroSCADA Pro products are used in applications for automation ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Design principles for content management system in multichannel content production 

   Jokiniemi, Emmakaisa (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Newsrooms are producing content for several channels and therefore journalists’ need to operate in multiple channels in their daily work. Operating in several channels simultaneously makes content management process complex. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Determination method for compression end conditions in homogeneous charge compression ignition engine 

   Kontola, Jaakko (2018)
   Diplomityö
   With a homogeneous charge compression ignition (HCCI) combustion it is possible to achieve high thermal efficiency and reduced nitrogen oxide (NOX) and particulate matter (PM) emissions. The challenge in HCCI testing is ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • DEVELOPMENT OF SOA BASED AUTO-MATED TESTING METHOD FOR SUBSTATION AUTOMATION 

   Ambaw, Tewodros Woldetensaie (2018)
   Diplomityö
   The thesis focuses on the development of an SOA based automated testing method for substation automation use in control systems. As an outcome of the research, a software called TestBase is developed. TestBase follows SOA ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.