- Selaus julkaisuajan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Profitability of momentum strategies in commodity futures markets 

   Aalto, Antti (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study analyzes the profitability of medium-term momentum strategies and provides evidence of the profitability of simple momentum strategies in commodity futures markets using the Goldman Sachs Commodity Index. The ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Value Creation in Business-to-Business Channel Relationships - Case: A Distribution Intermediary – Supplier Dyad in Sawmilling Industry 

   Junkkila, Piia-Pauliina (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   An ideal business relationship should create value for both a supplier and for a buyer. In the optimum situation value is created for the whole network or value chain. Value creation in channel relationships has not been ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yksityishenkilön luottokelpoisuuden ja maksukäyttäytymisen ennustaminen käyttämällä logistista regressioanalyysiä 

   Keisala, Päivi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa keskitytään credit scoring –menetelmään osana luottopäätöksen tekemistä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää mitkä muuttujat selittävät parhaiten yksityishenkilön luottokelpoisuutta ja maksukäyttäytymistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Edustuskulut tulo- ja arvonlisäverotuksessa 

   Kähkönen, Päivi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Edustuskulut ovat elinkeinoverotuksessa rajoitetusti vähennyskelpoisia. Edustuskulujen kokonaismäärästä puolet katsotaan verotuksessa vähennyskelpoiseksi ja toinen puoli kokonaan vähennyskelvottomaksi. Arvonlisäverotuksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • OPERATIIVISEN LASKENTATOIMEN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

   Uusitalo, Terho (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa. Kannattavan yritystoiminnan edellytyksenä on, että yrityksen operatiivinen laskentatoimi tuottaa riittävän monipuolista ja tarkkaa informaatiota yrityksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Valtionyhtiöiden kilpailutilanteet: Tarkastelussa VR Osakeyhtiö, Suomen Posti Oyj ja Veikkaus Oy 

   Taivassalo, Ville (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykyiset valtion kokonaan tai osaksi omistamat valtionyhtiöt perustettiin aikoinaan toimialoille, joiden kohdalla yrittäjäriski katsottiin valtion velvollisuudeksi. Usein velvollisuus perustui siihen, ettei yksityisellä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Administrative perspective on the forms of internal mobility, Case: Outokumpu Technology 

   Syrjäkari, Salla (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Academic research on employee mobility concentrates strongly on expatriate assignments. However, when business becomes more global, mobility increases and new forms of employee mobility appear. Today, companies send assignees ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • RAAKA-AINEIDEN HINNANMUODOSTUS JA ENNUSTAMINEN 

   Urpilainen, Ville (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Raaka-aineiden hinnat vaihtelevat päivittäin ja hintojen vaihteluilla on merkittävät mikro- ja makrotaloudelliset seuraukset. Tutkielman tarkoituksena on tutkia, millä tekijöillä raaka-aineiden hintoja voidaan selittää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Momentum-efekti Venäjän osakemarkkinoilla 

   Hämäläinen, Janne (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Momentum-efekti on havaittu lähes kaikilla arvopaperimarkkinoilla ympäri maailman, ja useissa tutkimuksissa sen on tulkittu olevan tehokkaiden markkinoiden hypoteesin vastainen. Tässä tutkielmassa testataan momentum-efektin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Työnantajan työntekijöilleen tarjoama liikuntaetu 

   Seikkula, Antti-Pekka (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomalainen työelämä elää murroksen aikaa. Työmarkkinoilta on siirtymässä eläkkeelle suuri määrä työntekijöitä, mutta vastaavasti uusia osaajia pelätään tulevaisuudessa tulevan vähemmän kuin tarve vaatisi. Suomi ikääntyykin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • STRATEGISESTA HENKILÖSTÖJOHTAMISESTA OSAAMISEN JOHTAMISEEN ERÄÄSSÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA 

   Ahonala, Sampo (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten asiantuntijaorganisaation strategiaprosessissa otetaan henkilöstö huomioon ja miten asiantuntijaorganisaation operatiivisessa toiminnassa johdetaan osaamista. Tutkimuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Analyysi innovatiivisen elintarvikkeen markkinavastaanotosta: jättimansikka kuluttajien kokemusten ja valintojen kohteena 

   Vainio, Terhi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tuotekehityksen myötä markkinoille tulee jatkuvasti uusia ja parempia elintarvikkeita. Uusien elintarvikkeiden lisäksi markkinoille tulee nykyään yhä enemmän innovatiivisia elintarvikkeita, jotka ovat kuluttajille täysin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Eurooppayhtiön perustamisen verokohtelu 

   Mäkelä, Jarno (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Eurooppayhtiön perustaminen tuli mahdolliseksi 8.10.2004. Eurooppayhtiölainsäädäntö mahdollistaa rajat ylittävien yritysjärjestelyjen toteuttamisen veroneutraalisti. Asetuksen säätäminen mahdollistaa konsernirakenteiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osaamisen kehittäminen - avain strategisten tavoitteiden toteutumiseen 

   Mäntylahti, Anna (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osaamisen johtaminen ja kehittäminen ovat nousseet viime vuosina tärkeäksi osaksi henkilöstöjohtamista. Yritykset tuntuvat heränneen huomaamaan myös ai-neettoman pääomansa, henkilöstön, merkityksen yrityksen tuloksenteossa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Cultural elements in cross-cultural business negotiations. Study of business negotiations between Finnish and Russian. 

   Korvela, Päivi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   International business negotiations are important part of business life. Cultural differences affect international business negotiations in many ways. The main objective of this study is to describe and analyze business ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tilintarkastajan työkokemuksen vaikutus tilintarkastajan arvioon kontrolliriskistä sekä luottamukseen omien päätösten oikeellisuudesta 

   Miettinen, Topi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tilintarkastajan työkokemuksen vaikutuksia päätöksentekoon on tutkittu paljon. Työkokemuksella on havaittu olevan vaikutuksia muun muassa tilintarkastajien virheiden tunnistamiseen, muistamiseen, asioiden painottamiseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sijoitusrahastot ja pääomavirrat 

   Kiukkonen, Juha (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankit ja vakuutusyhtiöt markkinoivat omille asiakkailleen omaan konserniinsa kuuluvia sijoitusrahastoja. Asiakkaat eivät välttämättä vertaile, millaisia tuottoja muut rahastot ovat saavuttaneet, vaan merkitsevät oman ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osaamistietojärjestelmä kuntaorganisaation osaamisen kehittämisen välineenä 

   Hautamäki, Pia (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin kaupungin kohdeyksiköiden toteuttamia osaamiskartoituksia osaamistietojärjestelmän avulla. Osaamistietojärjestelmä toimii Helsingin kaupungilla yhtenä osaamisen kehittämisen välineenä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sources affecting electricity supplier switching from a relationship viewpoint - A multiple case study in the Dutch, Flemish, and Finnish markets 

   Korpi-Hallila, Mariia (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   The deregulation of electricity markets gave customers the right to choose their supplier freely. This has lead to companies’ increasing interest in retaining customers. The main objective of the study was to increase ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tieliikenneverotus ja ympäristö 

   Arala, Minna (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ympäristöveroilla pyritään saavuttamaan kaksinkertainen etu. Ensiksi ympäristöveroilla on mahdollisuus parantaa ympäristön laatua ja toiseksi niillä voidaan kerätä varoja valtiolle. Ympäristöveroiksi voidaan sisällyttää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.