- Selaus julkaisuajan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Profitability of momentum strategies in commodity futures markets 

   Aalto, Antti (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study analyzes the profitability of medium-term momentum strategies and provides evidence of the profitability of simple momentum strategies in commodity futures markets using the Goldman Sachs Commodity Index. The ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • OPERATIIVISEN LASKENTATOIMEN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

   Uusitalo, Terho (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa. Kannattavan yritystoiminnan edellytyksenä on, että yrityksen operatiivinen laskentatoimi tuottaa riittävän monipuolista ja tarkkaa informaatiota yrityksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Analyysi innovatiivisen elintarvikkeen markkinavastaanotosta: jättimansikka kuluttajien kokemusten ja valintojen kohteena 

   Vainio, Terhi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tuotekehityksen myötä markkinoille tulee jatkuvasti uusia ja parempia elintarvikkeita. Uusien elintarvikkeiden lisäksi markkinoille tulee nykyään yhä enemmän innovatiivisia elintarvikkeita, jotka ovat kuluttajille täysin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Momentum-efekti Venäjän osakemarkkinoilla 

   Hämäläinen, Janne (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Momentum-efekti on havaittu lähes kaikilla arvopaperimarkkinoilla ympäri maailman, ja useissa tutkimuksissa sen on tulkittu olevan tehokkaiden markkinoiden hypoteesin vastainen. Tässä tutkielmassa testataan momentum-efektin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sijoitusrahastot ja pääomavirrat 

   Kiukkonen, Juha (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankit ja vakuutusyhtiöt markkinoivat omille asiakkailleen omaan konserniinsa kuuluvia sijoitusrahastoja. Asiakkaat eivät välttämättä vertaile, millaisia tuottoja muut rahastot ovat saavuttaneet, vaan merkitsevät oman ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tilintarkastajan työkokemuksen vaikutus tilintarkastajan arvioon kontrolliriskistä sekä luottamukseen omien päätösten oikeellisuudesta 

   Miettinen, Topi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tilintarkastajan työkokemuksen vaikutuksia päätöksentekoon on tutkittu paljon. Työkokemuksella on havaittu olevan vaikutuksia muun muassa tilintarkastajien virheiden tunnistamiseen, muistamiseen, asioiden painottamiseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Työnantajan työntekijöilleen tarjoama liikuntaetu 

   Seikkula, Antti-Pekka (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomalainen työelämä elää murroksen aikaa. Työmarkkinoilta on siirtymässä eläkkeelle suuri määrä työntekijöitä, mutta vastaavasti uusia osaajia pelätään tulevaisuudessa tulevan vähemmän kuin tarve vaatisi. Suomi ikääntyykin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Valtionyhtiöiden kilpailutilanteet: Tarkastelussa VR Osakeyhtiö, Suomen Posti Oyj ja Veikkaus Oy 

   Taivassalo, Ville (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykyiset valtion kokonaan tai osaksi omistamat valtionyhtiöt perustettiin aikoinaan toimialoille, joiden kohdalla yrittäjäriski katsottiin valtion velvollisuudeksi. Usein velvollisuus perustui siihen, ettei yksityisellä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Harkinnanvaraisten erien vaikutus tilintarkastuspalkkion suuruuteen 

   Hokkanen, Jaana (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoitus on tutkia vaikuttaako asiakasyrityksen harkinnanvaraisten erien määrä tilintarkastuspalkkioon. Tutkielman lähtökohtana on oletus siitä, että harkinnanvaraisten erien suurempi määrä nostaa tilintarkastajan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Luotien loputtua. Digitaalisen kerronnan keinot kolmiulotteisissa toimintapeleissä 

   Viitanen, Jaakko (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykypäivän elektronisissa peleissä on tärkeää, että niihin kuuluu mukaansatempaava juoni. Elektroniset pelit ovat nousseet merkittäväksi mediaksi ja mielikuvien luojiksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä digitaalisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • STRATEGISESTA HENKILÖSTÖJOHTAMISESTA OSAAMISEN JOHTAMISEEN ERÄÄSSÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA 

   Ahonala, Sampo (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten asiantuntijaorganisaation strategiaprosessissa otetaan henkilöstö huomioon ja miten asiantuntijaorganisaation operatiivisessa toiminnassa johdetaan osaamista. Tutkimuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Edustuskulut tulo- ja arvonlisäverotuksessa 

   Kähkönen, Päivi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Edustuskulut ovat elinkeinoverotuksessa rajoitetusti vähennyskelpoisia. Edustuskulujen kokonaismäärästä puolet katsotaan verotuksessa vähennyskelpoiseksi ja toinen puoli kokonaan vähennyskelvottomaksi. Arvonlisäverotuksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taidemuseon elämyksellinen kuluttaminen 

   Valonen, Päivi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa kuljetaan taidemuseokäyntien synnyttämien elämysten jäljillä. Museokäyntiä tarkastellaan elämyksellisen kuluttamisen muotona ja tarkoituksena on saada selville, miten taidemuseoita kulutetaan. Aihetta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Viestintäkanavien roolit organisaation sisäisessä viestinnässä 

   Ikäheimonen, Jenny (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viestintäteknologian kehityksen myötä koko yhteiskunnan viestintäilmasto, viestintätottumukset ja viestintään kohdistuvat odotukset ovat muuttuneet. Tämä muutos on heijastunut myös organisaatioiden viestintään. Uusi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yksityishenkilön luottokelpoisuuden ja maksukäyttäytymisen ennustaminen käyttämällä logistista regressioanalyysiä 

   Keisala, Päivi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa keskitytään credit scoring –menetelmään osana luottopäätöksen tekemistä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää mitkä muuttujat selittävät parhaiten yksityishenkilön luottokelpoisuutta ja maksukäyttäytymistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • HENKILÖTIETOLAISTA LUOTTOTIETOLAKIIN Luottotietorekisterin hyödyntäminen 

   Laitinen, Jari-Heikki Juhani (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan Henkilötietolakiin perustuvaa luottotietorekisterin käyttöä kuluttajien ja yritysten osalta. Tutkimuksessa selvitetään yritysten mahdollisuudet toimia oikein luotottaessaan asiakkaita. Yritysten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Omistajan sukupuolen vaikutus pk-yrityksen suorituskykyyn 

   Keski-Karhu, Kati (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia, onko omistajan sukupuolella vaikutusta pk-yrityksen suorituskykyyn. Eri tutkimukset ovat päätyneet samansuuntaisiin tuloksiin, tutkittaessa naisten ja miesten omistamien yritysten välisiä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osaamisen kehittäminen - avain strategisten tavoitteiden toteutumiseen 

   Mäntylahti, Anna (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osaamisen johtaminen ja kehittäminen ovat nousseet viime vuosina tärkeäksi osaksi henkilöstöjohtamista. Yritykset tuntuvat heränneen huomaamaan myös ai-neettoman pääomansa, henkilöstön, merkityksen yrityksen tuloksenteossa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hedge-rahastojen suorituskyky ja markkina-ajoitus: Empiirinen tutkimus suomalaisista ja ruotsalaisista hedge-rahastoista 

   Kemppainen, Iiris (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella suomalaisten ja ruotsalaisten hedge-rahastojen suorituskykyä ja markkina-ajoituskykyä vuosina 2000–2005. Suorituskyvyn osalta on tarkoitus tutkia, pystyvätkö rahastot tuottamaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Administrative perspective on the forms of internal mobility, Case: Outokumpu Technology 

   Syrjäkari, Salla (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Academic research on employee mobility concentrates strongly on expatriate assignments. However, when business becomes more global, mobility increases and new forms of employee mobility appear. Today, companies send assignees ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.