- Selaus julkaisuajan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Profitability of momentum strategies in commodity futures markets 

   Aalto, Antti (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study analyzes the profitability of medium-term momentum strategies and provides evidence of the profitability of simple momentum strategies in commodity futures markets using the Goldman Sachs Commodity Index. The ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Viestintäkanavien roolit organisaation sisäisessä viestinnässä 

   Ikäheimonen, Jenny (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viestintäteknologian kehityksen myötä koko yhteiskunnan viestintäilmasto, viestintätottumukset ja viestintään kohdistuvat odotukset ovat muuttuneet. Tämä muutos on heijastunut myös organisaatioiden viestintään. Uusi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Arvopapereiden markkinointi ja sijoittajaviestintä Internetissä 

   Käyhkö, Arto (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheena on arvopapereiden markkinointi Internetissä ja sijoittajaviestintä sekä niiden sääntelyn tarkastelu. Arvopapereiden kauppa on siirtynyt viimevuosina voimakkaasti verkkoon ja nykyisin niiden pääasiallinen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Value Creation in Business-to-Business Channel Relationships - Case: A Distribution Intermediary – Supplier Dyad in Sawmilling Industry 

   Junkkila, Piia-Pauliina (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   An ideal business relationship should create value for both a supplier and for a buyer. In the optimum situation value is created for the whole network or value chain. Value creation in channel relationships has not been ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Administrative perspective on the forms of internal mobility, Case: Outokumpu Technology 

   Syrjäkari, Salla (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Academic research on employee mobility concentrates strongly on expatriate assignments. However, when business becomes more global, mobility increases and new forms of employee mobility appear. Today, companies send assignees ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Langattomat lähiverkkopalvelut – Tapaustutkimuksena Lohja 

   Rajalahti, Antti (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman lähtökohtana on ollut tarve rakentaa langaton lähiverkkoratkaisu Lohjalle. Tästä lähtökohdasta tutkielman tavoitteeksi muodostui kartoittaa langattomien lähiverkkoratkaisujen toimivuutta ja kannattavuutta Lohjalla. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • KNOWLEDGE TRANSFER IN INTERNATIONAL POST-ACQUISITION PHASE 

   Wallin, Essi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   The thesis analyzes the knowledge transfer in international post-acquisition phase. It aims to examine the relationship between the motives, the integration, the Russian culture and the knowledge transfer. The motives ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Eurooppayhtiön perustamisen verokohtelu 

   Mäkelä, Jarno (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Eurooppayhtiön perustaminen tuli mahdolliseksi 8.10.2004. Eurooppayhtiölainsäädäntö mahdollistaa rajat ylittävien yritysjärjestelyjen toteuttamisen veroneutraalisti. Asetuksen säätäminen mahdollistaa konsernirakenteiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Analyytikoiden EPS-ennusteiden tarkkuus ja niiden vertailu yritysjohdon ennusteisiin 

   Järvinen, Katri (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhä useammat sijoitusanalyytikot tekevät ennusteita pörssiyritysten taloudellisten tulosten osalta. Myös yritysjohto julkaisee ennusteita ja näkemyksiään yrityksen kehityksestä. Tutkielmassa on tarkoitus selvittää, tekevätkö ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • HENKILÖTIETOLAISTA LUOTTOTIETOLAKIIN Luottotietorekisterin hyödyntäminen 

   Laitinen, Jari-Heikki Juhani (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan Henkilötietolakiin perustuvaa luottotietorekisterin käyttöä kuluttajien ja yritysten osalta. Tutkimuksessa selvitetään yritysten mahdollisuudet toimia oikein luotottaessaan asiakkaita. Yritysten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yksityishenkilön luottokelpoisuuden ja maksukäyttäytymisen ennustaminen käyttämällä logistista regressioanalyysiä 

   Keisala, Päivi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa keskitytään credit scoring –menetelmään osana luottopäätöksen tekemistä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää mitkä muuttujat selittävät parhaiten yksityishenkilön luottokelpoisuutta ja maksukäyttäytymistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osakkaan tulojen optimointi osakeyhtiössä 

   Valtonen, Jaakko (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman päätavoitteena on tutkia uudistuneen verolainsäädännön aiheuttamia muutoksia pienen osakeyhtiön osakkaan verosuunnitteluun. Tarkoituksena on löytää keinot, joilla osakas pystyy optimoimaan varojen noston ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tilintarkastajan tehtävät yrityssaneerauksessa 

   Mäkelä, Saara (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää tilintarkastajan tehtäviä ja asemaa tilanteissa, joissa yrityksen toimintaedellytykset ovat heikentyneet huomattavasti ja toiminnan jatkuvuus on uhattuna sekä tarkastella ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Poikkifunktionaalisen tuotekehitystiimin tuloksellisuus – Case-analyysi onnistuneista ja epäonnistuneista tuotekehityshankkeista 

   Heikkilä, Marjo-Riitta (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida poikkifunktionaalisen tuotekehitystiimin latautuneisuuden, markkinoinnin huomioimisen sekä nopeuden roolia tiimin tuloksellisuuden edistäjänä. Ensimmäisenä tarkastelun ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Luotien loputtua. Digitaalisen kerronnan keinot kolmiulotteisissa toimintapeleissä 

   Viitanen, Jaakko (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykypäivän elektronisissa peleissä on tärkeää, että niihin kuuluu mukaansatempaava juoni. Elektroniset pelit ovat nousseet merkittäväksi mediaksi ja mielikuvien luojiksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä digitaalisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Performance of Masculinity and the Role of a Social Father in A Fine Balance by Rohinton Mistry 

   Maijala, Ilona (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassani käsittelen intialaisen kirjailijan Rohinton Mistryn (1952-) romaania A Fine Balance, joissa tutkin maskuliinisuutta ja isyyttä sosiaalisina rooleina. Tarkasteltavana on yksi romaanin päähenkilöistä, Ishvar ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kansainvälisen matkailun edellytyksien arvioiminen ja kehittäminen Koillis-Suomessa 

   Koramo, Johanna (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työn tarkoituksena oli arvioida miten Koillis-Suomen vetovoimaisuutta matkakohteena voidaan kehittää ulkomaalaisten matkailijoiden näkökulmasta. Koillis-Suomi käsittää Kuusamon, Taivalkosken, Posion ja Sallan kunnat, joiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • The Sales Channel Strategies of Finnish Building Material Manufacturers for Entering Russian Market 

   Vuorenmaa, Pauliina (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   The aim of this research is to study sales channel strategies of Finnish building material manufacturers for entering Russian market. The fundamental research question is: “How and why certain type of sales channel strategies ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Implied and realized volatility reaction to earnings announcements in German stock and derivatives market 

   Illi, Jukka (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Company related earnings announcements are the most relevant scheduled news releases regarding the future price of company’s stock and so on stock option. Modern investor has to be ready to react rapidly into new information ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sun Tzu Sodankäynnin taidon ja Michael Porterin kilpailustrategian vertailu ja analyysi 

   Salminen, Katja (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu tutkielman tarkoituksena on vastata kysymykseen, onko Michael Porterin viiden kilpailuvoiman malli johdettavissa Sun Tzun Sodankäynnin taidon opeista. Tutkimus on tehty kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.