- Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Vaasan yliopisto

  • Häiriötallennekirjaston suunnittelu ja toteutus 

   Kankainen, Juhana (28.08.2019)
   Diplomityö
   Tämän työn tavoitteena oli luoda häiriötallennekirjasto ja siihen soveltuva käyttöliittymä. Häiriötallennekirjasto rajattiin kattamaan COMTRADE-muotoiset häiriötallenteet. Häi-riötallennekirjastoa käsiteltiin pääasiassa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • OPERATIIVISTEN LEASINGSOPIMUSTEN PÄÄOMITTAMINEN : Pääomittamisen vaikutukset taloudellisiin tunnuslukuihin 

   Saarinen, Riku (08.08.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Pro gradu tutkielman aiheena oli tutkia ja hyödyntää menetelmää, jolla OMX Helsinkiin listat-tujen yritysten liitetiedoista saatiin siirrettyä operatiiviset leasingsopimukset taseeseen omaisuus- sekä velkaeriksi. Operatiivisten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Pelillistäminen tuotannon työvälineenä 

   Laitalainen, Ilmo (30.08.2019)
   Diplomityö
   The purpose of this research is to find out different kind of ways to apply gamification and to review their applicability to the industrial environment of the target company. According to the review, the best possible ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • STRATEGY AS PRACTICE: SEEING THE PRACTICE OF MATERIAL DEPLOYMENT THROUGH AFFORDANCE LENSES 

   Vimpari, Mika A. (31.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   The objective of this research was to investigate sociomaterial aspects of affordances regarding the practices in the strategy work. The materials have been studied on and off for a while and traditionally this research ...
  • Tekoälyn hyödyntäminen korkeakouluissa : case Turun yliopiston IT-palveluiden asiakaspalvelu 

   Taimen, Sanna Heli Marika (05.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Digitalisaatio on muuttanut yritysten ja asiakkaiden vuorovaikutustapoja. Robotiikan ja tekoälyn osuus on jo lisääntynyt, ja tulee tulevaisuudessa lisääntymään entisestään. Tekoäly auttaa uusien sovellusratkaisujen ...
  • Using financial data in strategic decision-making 

   Hepokari, Mikko Juhani (24.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Amount of internal and external data available for companies is increasing constantly. The data has the opportunity at best to influence and guide companies in to more justified decision-making. By accepting that the amount ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Value Proposition Design for Born Global Firms 

   Bonisolo, Luca Jr (09.08.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Advancements in Information and Communication Technology (ICT), combined with increasingly liberalised global trading regimes, have enabled the rise of a new class of ventures that span global borders at birth. Born Global ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Verkkokaupan brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa 

   Savolainen, Viljami (30.04.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Digitalisaation ja covid-19 pandemian myötä kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut. Verkkokaupoissa tehdään entistä enemmän ostoksia. Jo ennen covid-19 pandemiaa perinteisten kauppojen liiketoimintamallit ja ...
  • Yhteisön merkitys motivaatioon online- treenivalmennuksessa 

   Kekki, Maiju (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Yhteisöjen merkitys hyvinvoinnin ja urheilun parissa on korostunut. Kuluttajat hakevat tietoa, inspiraatiota ja motivaatiota muiden kuluttajien kautta. Vuorovaikutustilanteissa muodostuvat sosiaaliset tunteet ja kokemukset ...