- Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Kauppatieteellinen tiedekunta

  • 100 vuotta suomalaisten ajannäyttäjänä -Tutkimus suomalaisen kellomerkin brändipääomasta 

   Schlobohm, Henri (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitkä brändipääoman tekijät ovat Leijona-kellon pitkäaikaisen menestyksen taustalla. Tutkielman empiirisenä tavoitteena oli rakentaa Leijona-kellon brändi-imagon ja -uskollisuuden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • 100% Rye Whisky as a Luxury Product in China: Case Kyrö Distillery Company 

   Porre-Wang, Maria (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Today marketers face a hard decision: either they stay on their local market or they attempt to enter the global market. Kyrö Distillery Company wants to choose the second option and one of their main targets is the Chinese ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • A COMPARATIVE HAPPINESS AND UTILITY ANALYSIS BETWEEN MORTGAGE FINANCED OWNER-OCCUPATION AND RENTING 

   Osala, Alexandra (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yesterday’s struggle to survive has transformed into a struggle towards happiness and utility. As many seem to believe that mortgage financed owner-occupation is the key to happiness it is important to study how a ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • A STUDY ON MATCH AND MISS-MATCH OF SKILLS TO EXPLORE THE EXISTING GAPS BETWEEN BUSINESS SCHOOLS AND BUSINESS COMMUNITY 

   Acharya, Shekhar (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perpetually, business schools are considered to be the suppliers of skills demanded by business community. They, apparently, claim to be the one contributing to the progress of modern business community. Nevertheless, this ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • A Study On The Stock Market's Reaction To Dividend Announcements 

   Kharel, Milan (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study investigates the stock market’s reaction to the dividend announcement in the Helsinki stock market using event study approach. The sample includes the most active shares of Helsinki Stock exchange. Daily stock ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aatteellisen yhdistyksen kirjanpito ja verotus 

   Ylitalo, Mari (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomi on yhdistysten luvattu maa. Yhdistysten toiminta ulottuu lähes kaikille elämän alueille; politiikasta sosiaaliseen toimintaan ja kulttuurista urheiluun. Koska toiminnan järjestämiseksi on käytettävä ainakin jossain ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Academy Awards and Stock Returns 

   Kelahaara, Janne (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study examines the effect the Academy Award nominations and wins have on stock returns of the producing movie studios. The Academy Awards, or the Oscars, is an award ceremony where films and filmmakers are recognized ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Acquisition motives and Shared Acquisition integration in Azerbaijan Case Study 

   Khudamli, Elkhan (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   FDI motives and acquisition integration process in Emerging markets have been studied in past decades extensively in the context of MNCs. Since there is great differences among Emerging countries, Commonwealth of Independent ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Active Portfolio Management of the Finnish Pension Companies 

   Jalava, Aleksi (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis examines active portfolio management of the large Finnish pension companies. The aim is to provide evidence that the pension companies’ varying investment strategies and active bets cancel each other, producing ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Administrative perspective on the forms of internal mobility, Case: Outokumpu Technology 

   Syrjäkari, Salla (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Academic research on employee mobility concentrates strongly on expatriate assignments. However, when business becomes more global, mobility increases and new forms of employee mobility appear. Today, companies send assignees ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Adoption of Mobile Shopping in Finland and Germany: A Cross-Cultural Study 

   Lobin, Claudia (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   The rapid technological development revolutionized shopping in recent years and opened new possibilities for people to shop. So far only a limited amount of studies investigated factors that affect the adoption of mobile ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Advertising and how it is affected by culture when to use a standardized versus customized approach 

   Isaacs, Cory (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   This paper is a study of the international marketing strategies of standardization and customization relating to national cultures. The test countries are Canada and Finland. The main aim of this study is to discover which ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aineettoman omaisuuden muodostuminen listaamattomissa yrityksissä -toimialakohtainen vertailu 

   Koistinen, Jarkko (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää raportoidun aineettoman omaisuuden muodostumi-seen vaikuttavia tekijöitä ja vaikuttavien tekijöiden välisiä eroja eri toimialoilla. Teo-riaosan jälkeen tutkittiin tilastollisesti, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aineettoman omaisuuden vaikutus yrityksen markkina-arvoon ennen ja jälkeen IFRS-standardien käyttöönoton. Tarkastelu suomalaisista pörssiyrityksistä vuosina 2000-2010 

   Suojanen, Saara (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   IFRS-standardien soveltaminen eurooppalaisiin pörssiyrityksiin tuli voimaan vuonna 2005, ja sen myötä aineettoman omaisuuden ja liikearvon kirjanpidollinen käsittely muuttui merkittävästi. Standardien tavoitteena oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aineettoman pääoman mittarit innovaatioprosessissa 

   Heinilä, Antti (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä pro gradu -tutkimus pyrkii kirjallisuuden sekä toimeksiantajaorganisaation kanssa käydyn kehittelyn avulla selventämään porttimallisen innovaatioprosessin eri vaiheissa esiintyvien menestystekijöiden mahdollisimman ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ajoitusteoria ja pääomarakenne 

   Hurri, Tuomas (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa selvitetään, millainen vaikutus markkinaolosuhteilla on yrityksen pääomarakenteen muodostumisessa. Tutkimuksen lähtökohtana toimii pääomarakenteen ajoitusteoria. Tutkielmassa käydään läpi keskeisimmät ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aktiivinen ja passiivinen sijoittaminen: Vertailussa Suomeen sijoittavat osakerahastot 

   Raitio, Jesse (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Rahastoyhtiöillä on kaksi tapaa harjoittaa liiketoimintaansa. Sijoitusrahastot voi- vat noudattaa aktiivista tai passiivista sijoitusstrategiaa. Passiiviset rahastot seu- raavat tarkoin valittua vertailuindeksiä, kun taas ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aktiivisten saneerauskeinojen käytön vaikutus yrityssaneerauksessa onnistumiseen 

   Janhunen, Minttu (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityssaneerauslain myötä velallisyritys saa mahdollisuuden konkurssin torjumiseen silloin, kun yritys maksuvaikeuksistaan huolimatta on elinkelpoinen. Saneerauslainsäädäntö tarjoaa elinkelpoisille velallisyrityksille ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alaisten esimieheensä kohdistamat odotukset 

   Bodbacka, Paula Ilona (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Johtajia ja johtajuutta on leadership -tutkimuksen parissa käsitelty paljon, alaisten jäädessä sivurooliin. Tutkimuksessa esimiehen ja alaisen välistä vuorovaikutussuhdetta (LMX) tutkittiin alaisen näkökulmasta. Lisäksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aligning purchasing portfolio strategies with customer-supplier relationships 

   Kurki, Tero (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   The use of purchasing portfolios in strategic purchasing has been discussed largely since the introduction of the first model by Kraljic in 1983. Some studies suggest it to be the most used analysis tool in the purchasing ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.