"Ylikoski, Jonna" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Yritysvastuun vaikutus kannattavuuteen eurooppalaisissa listayhtiöissä 

   Ylikoski, Jonna (07.04.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia yritysvastuun ja kannattavuuden välistä yhteyttä yritysvastuun eri osatekijät huomioiden. Yritysvastuu on tärkeä edellytys kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa toteutettaessa, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.