"Ylihärsilä, Kaisa" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Kehittävä tutkimus ulkoistetun myyntikoulutuksen hyödyntämisestä 

   Ylihärsilä, Kaisa (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu –tutkimuksessa tarkoituksena on selvittää, miten ulkoistettuihin myyn-tikoulutuksiin osallistuvat yritykset pystyisivät paremmin hyödyntämään koulutuksia. Tänä päivänä myyntikulttuurin ja myyjän roolin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.