"Yli-Hakola , Ulla" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Beta-kertoimen stabiilisuus suomalaisilla osakemarkkinoilla 

   Yli-Hakola , Ulla (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden beta-kertoimien stabiilisuutta ajan suhteen. Tätä osakkeiden herkkyyttä markkinamuutoksiin mitataan systemaattisen riskin mittarina käytetyllä beta-kertoimella. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.