"Wiklund, Paula" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Balanced Scorecardin implementoinnin arviointi Rocla Oyj:ssä 

   Wiklund, Paula (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman ensimmäisenä tavoitteena on tutkia kohdeyrityksen BSC implementointia ja johdon näkemyksiä BSC:n vaikutuksista strategiseen ajatteluun sekä toiminnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmiin. Toisena tavoitteena on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.