"Vattulainen, Susanna" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Työntekijän suorituskykyyn vaikuttavat tekijät 

   Vattulainen, Susanna (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Henkilöstövoimavarojen johtamista pidetään nykyaikana yhtenä merkittävänä menestystekijänä ja kilpailuedun tuojana. Onnistunut suoriutumisen johtaminen vaatii ymmärrystä niistä tekijöistä, jotka keskeisesti vaikuttavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.