"Vanhatalo, Anniina" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Työn joustojen vaikutus y-sukupolven työn mielekkyyden kokemukseen 

   Vanhatalo, Anniina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko joustavilla henkilöstökäytännöillä vaikutusta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskentelevien y-sukupolvilaisten kokemaan työn imun tasoon. Lisäksi haluttiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.