"Valmunen, Heidi" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Suomen osakemarkkinoiden reaktiot mukautettuun tilintarkastuskertomukseen 

   Valmunen, Heidi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia Suomen pääomamarkkinoiden reaktioita mukautettuun tilintarkastuskertomukseen. Tavoitteena on selvittää miten mu-kautettu tilintarkastuskertomus vaikuttaa julkisen kaupankäynnin kohteena ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.