"Vainio, Juhani" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Kestävä kilpailuetu suomalaisissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

   Vainio, Juhani (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän päättötyön tarkoituksena on tutkia Suomen pk-yritysten kilpailukykyä rahoituksen näkökulmaa painottaen. Tutkimusmenetelmänä käytössä on RAL-malli (responsiveness, agility, leanness). Mallin perustana on, että yritykset ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.