"Saarinen, Kirsi" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Sähköisten HRM-järjestelmien heijastukset henkilöstötyöhön 

   Saarinen, Kirsi (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka sähköiset henkilöstöjohtamisen järjestel-mät eli e-HRM-ratkaisut vaikuttavat yrityksissä tehtävään henkilöstötyöhön. Teoreetti-sessa tarkastelussa luotiin katsaus henkilöstöjohtamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.