"Saari, Mari" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Mitä on vastuullinen henkilöstöjohtaminen. Käsiteanalyyttinen tutkimus 

   Saari, Mari (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jo viimeisten kahden vuosikymmenen ajan henkilöstöjohtaminen on kokenut uusia haasteita muun muassa globalisaation, tekniikan kehittymisen sekä kasvaneiden kilpai-lukykyvaatimusten osalta. Organisaatioille on tärkeää antaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.