"Rytkönen, Kalle" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Beta-kertoimen stabiilisuus pohjoismaisilla osakemarkkinoilla 

   Rytkönen, Kalle (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan pohjoismaalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden beta-kertoimien stabiilisuutta ajan suhteen. Beta-kertoimella kuvataan osakkeen systemaattista riskiä eli markkinariskiä. Jos beta-kertoimet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.