"Randell, Elina" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Korealaisten opiskelijoiden orientoituminen yrittäjyyteen 

   Randell, Elina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa on kartoitettu korealaisten opiskelijoiden orientoitumista yrittäjyyteen. Tutkimus on luonteeltaan kvantita-tiivinen survey-tutkimus. Aineisto on kerätty korealaisopiskeli-joilta strukturoidulla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.