"Räsänen, Jukka" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Tutkimus Tiimityöskentelystä 

   Räsänen, Jukka (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tutkimusongelmana on selvittää, missä kehitysvaiheessa kohdeor-ganisaatiossa alkanut tiimitoiminta on. Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan tärkeimpiä tiimiorganisaatioon liittyviä teoreettisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.