"Pylväs, Mikko" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Henkilöstövoimavarojen johtaminen suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle 

   Pylväs, Mikko (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän laadullisen tutkimuksen ongelmana on: otetaanko yritysten henkilöstöjohtamisessa huomioon suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kuva siitä, miten yritykset kokevat ilmiön ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.