"Pylkkä, Marika" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Hiljaisen tiedon johtaminen: Mentorointi hiljaisen tiedon siirtämisen välineenä 

   Pylkkä, Marika (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma tarkastelee hiljaisen tiedon johtamista sekä mentorointia hiljaisen tiedon siirtämisen välineenä. Hiljaisella tiedolla on merkittävä osuus organisaatioiden tietopääomassa, joten hiljaisen tiedon tunnistamiseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.