"Puttonen, Aino" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Johdon ympäristölaskentatoimen käytön vaikutus innovaatioihin organisaatioissa 

   Puttonen, Aino (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia johdon ympäristölaskentatoimen, inno-vaatioiden ja organisaation noudattaman strategian välisiä yhteyksiä. Nyky-aikana tietämys ja ymmärrys elinympäristömme tilasta sekä tiukentunut ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.