"Pussinen, Katja" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Osaamisen johtamisen haasteet yritysfuusion jälkeisessä integraatiossa 

   Pussinen, Katja (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä opinnäytetyössä on haluttu selvittää, mitä haasteita osaamisen johtamiseen liittyy yritysfuusion jälkeisessä integraatiossa. Lisäksi työssä on keskitytty siihen, minkälaisilla hyvillä käytänteillä fuusionjälkeistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.