"Pakkanen, Virpi" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Suomalaisen rahan kysyntätutkimuksen kehitysvaiheet ja keskeiset tulokset 

   Pakkanen, Virpi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tutkimusongelmana on selvittää, miten muutokset Suomen rahoitusmarkkinoilla 1980- ja 1990-luvuilla ja samanaikainen voimakas suhdannevaihtelu vaikuttivat rahan kysyntään ja sen estimointiin. Lähtökohtana on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.