"Päkkilä, Veli-Matti" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Markkinasuhdannemittarien käyttö momentum-tuottojen ennustamisessa 

   Päkkilä, Veli-Matti (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia, onko momentum-strategiaa noudattamalla mahdollista saavuttaa jatkuvasti ylisuuria tuottoja markkinatuottoon nähden sekä onko viivästetyn VIX-indeksin sekä 36 kuukauden viivästetyn ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.