"Ollila-Orava, Jonna" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Lähettämön toiminnan kehittäminen - Tapaustutkimus mattoteollisuudesta 

   Ollila-Orava, Jonna (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työn tavoitteena oli selvittää case-yrityksen lähettämön toiminnan nykytila. Nykytilaa tarkasteltaessa arvioitiin lähettämön töiden sujuvuutta ja työssä ilmeneviä tehokkuutta haittaavia ongelmia. Ongelmat estävät tehokasta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.