"Malkamäki, Mikael" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Yrityksen kassavirran ennustaminen 

   Malkamäki, Mikael (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia yrityksen kassavirran ennustettavuutta. Empiirisellä tutkimuksella selvitetään, voidaanko yrityksen kassavirtaa ennus-taa käyttämällä yrityksen tilinpäätöksestä saatavaa informaatiota. Tutkielma ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.