"Malinen, Juha" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Muuttoliike talouskehityksen eri vaiheissa. Suomi ja Saksa 1985 - 2010. 

   Malinen, Juha (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maahanmuuton ja talouskasvun välisen yhteyden tutkiminen on yhä ajankohtaisempaa globalisoituvassa maailmassa. Tämä on yksi peruslähtökohdista pro gradu–tutkielman aiheen valitsemiselle. Tutkimusmaina ovat Suomi ja Saksa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.