"Lainejoki, Mari" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Tilintarkastuspalkkioon vaikuttavat tekijät amerikkalaisissa yrityksissä 

   Lainejoki, Mari (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää minkälaiset yritysten ominaisuudet ja muut tekijät vaikuttavat tilintarkastuspalkkion suuruuteen amerikkalaisissa yrityksissä. Tutkielman empiirinen aineisto saatiin Vaasan yliopiston ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.