"Laaksonen, Valtteri" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Johdannaisinstrumentit paikallispankkien korkoriskiltä suojautumisessa 

   Laaksonen, Valtteri (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien riskienhallinnan voidaan katsoa sisältävän neljä tärkeää vaihetta, jotka ovat riskin tunnistaminen, mittaaminen, tarkkailu ja hallinta. Tässä työssä on perehdytty pääosin korkoriskin mittaamiseen ja hallintaan. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.