"Kuusisto, Anna-Maija" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Postipalveluiden arvonlisäverotus 

   Kuusisto, Anna-Maija (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Liikevaihtoverolaki (559/1991) korvattiin arvonlisäverolailla (1501/1993) 1.6.1994. Suomen liittyminen Euroopan Unioniin edellytti monien lakien. asetusten, ja järjestel-mien muuttamista vastaamaan Euroopan Unionin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.