"Kuuppelomäki, Tommi Kristian" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Prosessikuvaus standardihinnan muodostumisesta rakennusteollisuusalan yrityksessä 

   Kuuppelomäki, Tommi Kristian (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on luoda prosessikuvaus standardihinnan muodostumisesta toimeksiantoyritykselle ja selvittää, onko nykyinen käytäntö teoriapohjainen. Toimek-siantajana toimii suomalainen rakennusteollisuuden yritys. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.