"Kaasinen, Suvi Anniina" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Henkilöstöriskit osana yrityksen jatkuvuuden hallintaa 

   Kaasinen, Suvi Anniina (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä empiirisessä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten kokoluokaltaan keskisuuret suomalaiset yritykset tunnistavat, ennakoivat ja kykenevät varautumaan henkilöstöriskeiltä. Tutkimuksessa selvitetään erilaisten riskien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.