"Jaakkola, Mikko" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Suorite- ja kassaperusteiset tulokset osaketuottojen selittäjinä Suomessa 

   Jaakkola, Mikko (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on vertailla tilinpäätösinformaation yhteyttä osakkeen kurssiin Suomen ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Koska liiketoiminnan kassavirtalaskelma on US GAAP tilinpäätöskäytännössä osa lakisääteistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.