"Järvinen, Tomi" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Kunnallisen jätteenpolttolaitoksen markkina-asema 

   Järvinen, Tomi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jätesääntelyn keskeisimpänä tavoitteena on jätelain (646/2011) 1 §:n mukaan ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa sekä terveydelle että ympäristölle. Tämän lisäksi sääntelyllä pyritään vähentämään ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.