"Järvinen, Mikko" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Liikearvon arvonalentumisiin vaikuttavat tekijät suomalaisissa pörssiyhtiöissä 

   Järvinen, Mikko (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia liikearvon arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Tutkitut tekijät jaoteltiin taloudellisiin tekijöihin sekä johdon harkintavaltaan perustuviin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.