"Järvinen, Juha" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Lean-tuotanoonohjauksen materiaalivaraukset 

   Järvinen, Juha (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on parantaa kohdeyrityksessä materiaalien varaamisen täsmällisyyttä SAP-toiminnanohjausjärjestelmän avulla sekä löytää menetelmät toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen aloitushetkellä materiaalivaraukset ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.