"Järvinen, Jenni" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Henkilöstön osallistaminen työnantajakuvan kehittämiseen, Case: ABB Oy 

   Järvinen, Jenni (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työnantajakuvan kehittämiseen on alettu kiinnittää huomiota yrityksissä vasta 2000-luvulla. Se on siten suhteellisen uusi ilmiö, mutta yritykset ovat oivaltaneet sen tärkeäksi kilpailu- ja erottautumistekijäksi. Tämän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.