"Järvinen, Henriikka" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Johdon optioiden vaikutus yrityksen suorituskykyyn 

   Järvinen, Henriikka (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko johdon optioilla vaikutusta yrityksen suori-tuskykyyn. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella ei ole päästy täydelliseen yhteis-ymmärrykseen siitä, miten nämä kaksi tekijää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.