"Järvinen, Antti" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Asiakkuuksienhallintastrategian implementointi Case Yritys X 

   Järvinen, Antti (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena selvitetään niitä asioita, joita on huomioitava implementoitaessa asiak-kuuksienhallintastrategiaa, jossa yhdistyvät CRM-järjestelmän käyttöönotto ja suhdejohtaminen. Tutkimus on tehty ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • SASTAMALAN POHJOISMAISET YSTÄVYYSKUNNAT: Elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden vertailu 

   Järvinen, Antti (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selventää Sastamalan Pohjoismaisissa ystävyyskaupungeissa toimivien elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden toimintaa ja verrata niitä Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:hyn. Tutkimuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.