"Ikonen, Ilja" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • WEB-SOVELLUKSEN SUOJAAMINEN JA TESTAAMINEN SQL-INJEKTIOIDEN VARALTA 

   Ikonen, Ilja (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä pro gradu –tutkielma käsittelee SQL-injektioilta suojautumista sekä testaamis-ta web-sovelluksissa. Testaus web-sovellukseen tehdään SQL-injektiotekniikoita sekä eri testausmetodeja käyttäen. Teoriaosio koostuu alan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.