"Ikäheimonen, Jenny" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Viestintäkanavien roolit organisaation sisäisessä viestinnässä 

   Ikäheimonen, Jenny (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viestintäteknologian kehityksen myötä koko yhteiskunnan viestintäilmasto, viestintätottumukset ja viestintään kohdistuvat odotukset ovat muuttuneet. Tämä muutos on heijastunut myös organisaatioiden viestintään. Uusi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.