"Haapakoski, Jaakko" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Verkkokoulutuskonseptit 

   Haapakoski, Jaakko (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on perehtyä verkkokoulutuksen hyödynnettävyyteen sekä sen avulla saavutettaviin etuihin erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Tarkoituksena on kartoittaa ensin erilaisia verkkokoulutukselle ominaisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.