"Gräsbeck, Sami" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Verkkosivut osana uutuustuotteen markkinointistrategiaa Case: LumiTar ALT Finland Oy 

   Gräsbeck, Sami (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheina ovat verkkomarkkinointi ja erilaiset markkinointistrategiat. Työn tavoitteena on luoda erilainen verkkomarkkinointistrategia case-yritykselle. Käytännön sovellutuksena uudistetaan case-yrityksen verkkosivut ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.