"Eteläaho, Mikko" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Tilintarkastuspalkkion vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen 

   Eteläaho, Mikko (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten tilintarkastuspalkkion koko suh-teessa tilintarkastajan kokonaistuloihin vaikuttaa tilintarkastajan riippumatto-muuteen. Erityisesti haluttiin selvittää, vaarantuuko tilintarkastajan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.