"Eskola, Juha" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Case: ABB Oy Low Voltage Systems 

   Eskola, Juha (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä pro gradu –tutkielma tehdään ABB Oy Low Voltage Systems -liiketoimintayksikön toimeksiantona ja sen tavoitteena on löytää sopiva palvelujen tuotteistamismalli ja kartoittaa nykyinen palvelutarjooma sekä löytää uusia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.